Zmluva o dielo – Michal Medveď

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
42/2015 Michal Medveď, Hronská 426/34, 976 46 Valaská Otvoriť zmluvu Dodanie a montáž rozšírenia kamerového monitorovacieho systému