Zmluva o dielo č. SBŠ04122015/1

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
45/2015 Premier Consulting Eu, s.r.o. Otvoriť zmluvu Vyhotovenie štúdie uskutočniteľsnosti projektu-žiadosť o NFP