Zmluva o dielo č. SBŠ 24112015

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
48/2015 Premier Consulting EU, s.r.o. Otvoriť zmluvu Vyhotovenie dokumentu-Štúdia uskutočniteľnosti projektu