Zmluva o pripojení k Informačnému systému

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
49/2015 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Otvoriť zmluvu Služby IS DCOM