Dohoda – dobrovoľnícka služba

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
52/2015 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Brezno Otvoriť zmluvu Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby