Zmluva o dielo

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
1/2016 Lean consulting s.r.o. Otvoriť zmluvu Projekt rekonštrukcie obecného úradu a kultúrneho domu-zvýšenie energetickej účinnosti budovy 2 900