Rekapitulácia dohôd o platbách

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
12/2016 Stredoslovenská energetika a.s. Otvoriť zmluvu Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu