Dohoda č. 10/§52/2016

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
17/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Otvoriť zmluvu Aktivačná činnosť foromou menších obecných služieb