Dohoda o cene č. 2016/6002147

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
20/2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Otvoriť zmluvu Spracovanie kalov z ČOV a septikov