Dohoda č.4/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Braväcovo

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
27/2016 Občianske združenie Horehronské športové nádeje Otvoriť zmluvu Poskytnutie finančnej dotácie 300€ 23.4.2016 31.12.2016