Dohoda č.5/§12/2016

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
32/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Otvoriť zmluvu Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb 1.6.2016