Zmluva o dielo – Ján Tvrdoň

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
33/2016 Ján Tvrdoň, Leopoldov Majer 21, 841 06 Bratislava Otvoriť zmluvu Projekt rekonštrukcie obecného úradu a kultúrneho domu – zvýšenie energetickej účinnosti budovy 4 850€ 1.6.2016