Zmluva o výpožičke č.KRHZ-BB-166-33/2016

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
34/2016 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Otvoriť zmluvu Bezplatné užívanie súpravy povodňovej ZS pre hasičské jednotky 15.6. 2016 31.05.2021