Dodatok č. 1 k dohode č. 8/§59/2016

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
35/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Otvoriť zmluvu Zmena údajov pracovného asistenta 26.06. 2016