Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
37/2016 EuroPro Slovensko, n.o., Na kopci 652/3, 010 01 Žilina Otvoriť zmluvu Príprava a spracovanie agendy verejného obstarávania 990€ 16.08.2016