Dodatok č.1 k dohode č. 5/§12/2016

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
39/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Otvoriť zmluvu Zmena počtu UoZ na vykonávanie MOS 2.8.2016