Kúpna zmluva č. Z201628761_Z

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
41/2016 OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica Otvoriť zmluvu Hnedé uhlie 2.196€ 4.10.2016