Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
42/2016 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava Otvoriť zmluvu Príspevok na činnosť správcu IS DCOM 1€ / obyvateľ 18.10.2016