Zmluva o dielo č. Z-S-2016-000252-00

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
43/2016 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina Otvoriť zmluvu Obnova sústavy verejného osvetlenia obce Braväcovo 54 000€ 21.10. 2016