Dohoda č.37/§10/2016

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
48/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Otvoriť zmluvu Realizácia prac.činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi 06.12.2016 31.12.2017