DOHODA č. 5/§59/2017/NP PODPORA ZP

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
07/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Otvoriť zmluvu príspevok na činnosť pracovného asistenta 5815,89 08.03.2017 28.02.2018