Dohoda č. 1/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
10/2017 FK Sokol Braväcovo Otvoriť zmluvu poskytnutie finančnej dotácie 3950,00 € 01.04.2017 15.11.2017