Dohoda č. 3/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
11/2017 OZ Čučoriedka Otvoriť zmluvu poskytnutie finančnej dotácie 350€ 13.04.2017 15.11.2017