Dohoda č. 4/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
12/2017 OZ Horehronské športové nádeje Otvoriť zmluvu poskytnutie finančnej dotácie 250€ 14.04.2017 15.11.2017