Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2017

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
13/2017 Unistav Teplička, spol. s.r.o, ul. Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom Otvoriť zmluvu Zvýšenie rozsahu prác 15.04.2017