Dohoda č. 2/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
15/2017 Bukovinka - Bielohandeľské kultúrne združenie, OZ Otvoriť zmluvu poskytnutie finančnej dotácie 2 000€ 06.05.2017 15.11.2017