Zmluva o pripojení do distribučnej siete

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
22/2017 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Otvoriť zmluvu Pripojenie do distribučnej siete 216,36€ 28.6.2017