Dohoda o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
27/2017 Notársky úrad JUDr. Anny Medveďovej, Kuzmányho 20, Brezno Otvoriť zmluvu Registrácia partnera verejného sektora 840€ 20.07.2017