Zmluva o pripojení

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
30/2017 Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina Otvoriť zmluvu Pripojenie nového odberného elekt. zariadenia 16.08.2017