Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
39/2017 Fond na podporu umenia, Cukrova 14, Bratislava Otvoriť zmluvu Poskytnutie finančných prostriedkov 1 000€ 21.09. 2017