Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
40/2017 LESY SR, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica Otvoriť zmluvu Poskytnutie reklamných a propagačných služieb 1 000€ 21.09. 2017