Dohoda o poskytnutí príspevku

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
45/2017 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVaR Brezno Otvoriť zmluvu príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 4680,00 € 24.10.2017 31.07.2018