Dodatok č.8 Zmluvy o dielo č. 71/2002 IS

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
16/2017 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbleská 29, 969 01 Banská Štiavnica Otvoriť zmluvu Zrealizovanie prác 136 842,11€ 16.05.2017