Dodatok č. 5 k zmluve č. 091201

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
47/2017 Brantner Gemer, s.r.o., Rimavská Sobota Otvoriť zmluvu zber, odvoz a zneškodnenie odpadu na skládke 02.12.2017 31.12.2018