Dodatok č. 1 k dohode 5/§59/2017 NP

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
48/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Otvoriť zmluvu finančný príspevok na činnosť pracovného asistenta 5815,77 02.12.2017 28.02.2018