Úrazové poistenie č. 5190039935

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
52/2017 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava Otvoriť zmluvu Úrazové poistenie UoZ počas vykonávania MOS 16,25€ 30.12.2017 31.12.2018