Zmluva č. 271120171

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
53/2017 SCANSIS SLOVAKIA s.r.o , Drieňová 14, 821 01 Bratislava Otvoriť zmluvu Zhotovenie diela "Multifunkčné ihrisko" 147 489,90€ 30.12.2017