Dohoda o ukončení zmluvy

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
02/2018 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš Otvoriť zmluvu Ukončenie dohody o zabezpečení triedeného zberu odpadov 30.01.2018 31.01.2018