Zmluva o poskytnutí služby č. 06 18 04

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
03/2018 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota Otvoriť zmluvu Zabezpečenie zberu separovaného odpadu 30.01.2018 31.01.2022