Dohoda č. 18/28/059/4/ NP Podpora ZP-2

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
04/2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Otvoriť zmluvu Poskytnutie príspevku na činnosť pracovného asistenta 6 152,88€ 27.02.2018 28.02.2019