Dohoda č. 1/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
10/2018 FK Sokol Braväcovo, 976 64 Braväcovo Otvoriť zmluvu Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 4 000€ 05.04.2018