Dohoda č. 2/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
11/2018 Bukovinka - Bielohandeľské kultúrne združenie, Braväcovo 194, 976 64 Braväcovo Otvoriť zmluvu Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 2 000€ 10.04.2018