Zmluva o poskytovaní služieb

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
18/2018 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice Otvoriť zmluvu Poskytovanie služieb "Škôlka KOMENSKY Plus" 9€ 26.05.2018