Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
18/1A/2018 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Otvoriť zmluvu Úprava práv a povinností pri zabezpečení ochrany osobných údajov v IS Virtuálna knižnica 27.05.2018