Dohoda o cene

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
23/2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica Otvoriť zmluvu spracovanie kalov z ČOV a septikov 23.06.2018