Dodatok č. 4 k Zmluve č. SOU-1-2003

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
27/2018 Obec Polomka, Osloboditeľov 288/12, 976 66 Polomka Otvoriť zmluvu Zasielanie fin. prostriedkov na činnosť Spoločného obecného úradu Polomka 17.07.2018