Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb č. 37/2018

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
30/2018 LESY SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica Otvoriť zmluvu Spolupráca na podujatí Dni obce Braväcovo 300€ 14.08.2018