Zmluva o nájme

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
003/2011 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Otvoriť zmluvu Zmluva o postúpení práv a záväzkov nájomcu zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov 2148€ 22.08.2011 nestanovený