Zmluva o dielo

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
36/2018 SLIAČAN SK s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen Otvoriť zmluvu Oprava miestnych komunikácií po budovaní kanalizácie 35 170,14€ 01.09.2018