Dodatok k zmluve o dielo

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
46/2018 LATERE s.r.o., Partizánska 1442/34, 976 52 Čierny Balog Otvoriť zmluvu Realizácia stavebných prác naviac 7 500,37€ 10.11.2018